Kiralama Koşulları

loading

KUR HESAPLA


    Araç Kiralama Koşulları:

  1. Ekonomik grup araçlar için 21 yaş (Renault Clio, Hyundai I20,VW Polo vb.)

           Orta grup araçlar için 25 yaş (R.Megane, Fiat Egea, VW Jetta, VW Golf vb.)

  1. Üst grup araçlar için 27 yaş (Ford Mondeo, VW Passat vb.)
  2. Kiralama yapan müşterilerimizin araç teslim alma esnasında resmi kimlik

           İbraz etmeleri gerekmektedir.

a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Nüfus cüzdanı ehliyeti yanında bulundurmalı

b)    Yabancı uyruklu müşterilerin pasaport (vize ya da ikamet) belgesini yanında bulundurmalı

  1. Depozito / Bloke

GTR365 müşterilerin kiraladıkları araçlara göre bloke sistemi uygulamaktadır. Bu blokeler bir satış işlemi olmadığı için bankaya ödenmek zorunda değildir. 

Araç gurubu

EKONOMİK

COMPACT

PREMIUM

Muafiyet Tutar

1000

1500

2000

(A) Kiralama yapan müşterilerimizin kendisine ait yurt içi ya da yurt dışı bankaları tarafından düzenlenmiş Visa, MasterCard, American Express amblemi olan dijital kredi kartı olması gerekmektedir.

(B) Kredi kartına sahip olmayan veya kredi kartı limiti yetersiz olan bireyler kredi kartına sahip başka bir şahsın birebir kefilliği doğrultusunda bloke işlemini gerçekleştirebilir. Kefillik yapan kredi kartı sahibinin araç teslim esnasında teslim noktasında bulunması ve kiralama sözleşmesine imza atması gerekmektedir.

(C) Daha önceden kiralama yapmış olan ve kredi kartı olmayan bireyler operasyon departmanı yetkilisi izni dahilinde <nakit bloke> verebilir ve araç teslim edildikten 15 gün sonra, araçta herhangi bir hasar ceza ve geçiş ücreti vb. borcu olmadığı takdirde <nakit bloke> kiralama yapan bireyin belirtmiş olduğu banka hesap numarasına masraf (havale ve eft işlem) bedeli düşülerek iade edilir.

 Rezervasyon:

     1.Kesin Rezervasyon:

1.1 Online rezervasyon: www.gtr365.com sayfasını ziyaret ederek 3 adımda rezervasyon işleminizi tamamlayabilirsiniz.

1.2 Telefon ile Rezervasyon: GTR365 Çağrı Merkezini ‘’0850 888 3 365’’                      arayarak telefonda rezervasyon yapabilirsiniz.

1.3 Ofis Rezervasyonu: Sizlere en yakın ofislerimizi ziyaret ederek rezervasyon yapabilirsiniz. GTR365 ekibi olarak siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyarız.

 Size daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen en az üç saat öncesinden rezervasyon yapınız. Kira bedelinin tamamı ödenen ya da ön provizyon bedeli ödenen rezervasyonlar kesin rezervasyonlar olarak değerlendirilmektedir.

2.Rezervasyon İptal Etme İşlemleri:

Rezervasyon değişiklikleri, araç ve program uygunluğuna göre yapılmaktadır. Rezervasyon değişikliğinde kiralama başlangıç saatinden 48 saat öncesine kadar, araç değişikliği fiyat farkı gözeterek yapılabilir. Rezervasyon iptalinde ise web sitesi üzerinden kiralanan araçların, iptal talebini aracın alış saatinden 48 saat öncesine kadar tarafımıza bildirilmesi halinde kiralama için ödenen toplam tutar 7 iş günü içerisinde, talebinize göre ödeme yapılan kredi kartına ya da info@gtr365.com adresine mail yolu ile beyan edilmiş olan banka hesabına iade edilecektir.

Bildirimde bulunmaksızın aracı almaktan vazgeçilmesi ve / veya araç alış saatine 24 Saat kala iptal talebinin bildirilmesi halinde yapılan ödeme tutarın %20 ‘si iptal iade kesintisi yapılarak geriye kalan tutar beyan edilen kredi kartına ya da banka hesabına iade edilecektir.

3.  Araç Teslim Alma Ve Teslim Etme Kuralları:

(1)   Rezervasyon tarihinden (saat) önce araç teslim alma.

Rezervasyon tarihinden önce araç teslim alma durumunda Çağrı Merkezimizi (0850 888 3 365) arayarak bilgilendirmeniz gerekmektedir. Araç teslim alma saati olarak güncel teslim alma saati dikkate alınacaktır.

(2)   Rezervasyon tarihinden(saat) sonra araç teslim alma:

Rezervasyon tarihi (saat) geçmiş rezervasyonlarda araç 3 saate kadar bekletilmekte olup bu süreç içerisinde aracı teslim aldığınız takdirde güncel teslim alma tarihi olarak rezervasyon tarihi dikkate alınmaktadır.

3 saati geçen rezervasyonlar ise sistem tarafından otomatik iptal edilecektir ve bir günlük kira bedeli tarafınıza fatura edilecektir. (Mecburi durumlar hariç)

(3)  Özel nedenlerden (aracın geç gelmesi, kaza yapması) dolayı rezervasyon yaptırdığınız aracı teslim alamadığınız durumlarda aynı guruptan ya da bir üst guruptan araç tahsis edilecektir. Araç tahsis işleminde aksilik yaşanması ve aracı teslim edememe durumunda rezervasyon esnasında ödediğiniz toplam tutarın %50 değerinde hediye çeki verilecektir. (GTR365 üyeleri için rezervasyon esnasında ödenen toplam tutarın %100 değerinde hediye çeki verilecektir).

Aracın iade tarih ve saatinden sonra iade edilmesi durumunda, 1 saate kadar gecikmelerde herhangi bir ücret yansıtılmayacaktır. 1 saati aşan gecikmelerde günlük ücretin 1/3’ü, 2 saati aşan gecikmelerde günlük ücretin 2/3’ü, 3 saati aşan gecikmelerde ise bir günlük kira bedeli uygulanır.

         Kiralama Süresi Uzatma Talebi:

                 Araç kiralama süresinin uzatılmasının gerçekleşebilmesi için kiralayan bireyin en az 24 saat öncesinden GTR365 internet sitesi üzerinden veya Çağrı merkezi aracılığı ile işlem yapması ve bilgilendirmesi gerekmektedir. Onay alınan kiralama süresi uzatma talebi güncel günlük tutar üzerinden hesaplanacaktır. Onay alınmadan veya bilgi verilmeden uzatılan kira günü için kiralama bedelinin 3 katı değerinde servis ücreti talep edilecektir.

Sigorta Türü

Sigorta Tutarı

Sigorta Kapsamı

Kiralama Yapan Müşteri

Sigorta Şirketi

Açıklama

Araç Hasar Sigortası

Aracın Piyasa Değeri

Doğal AfetDeprem Hariç)、Kaza Ve Başka Nedenlerden Kaynaklı Araç Hasarları

Muafiyet

Muafiyeti Aşan Kısmı

Sigorta Şirketinin Ödemeyi Reddettiği Kısımlar, Kiralamayı Yapan Müşteriden Tahsil Edilecektir

Doğal AfetDeprem Hariç)、KazaVe Başka Nedenlerden Kaynaklı Aracın Pert Olması

Muafiyet

80%

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası

10.000 Türk Lirası

Kaza Durumunda Üçüncü Şahsın Zararları

0

100%

Bireysel Kaza Sigortası 

30.000 Türk Lirası

Kaza Durumunda Sürücünün Yaralanması Veya Vefat Etmesi

0

100%

Hırsızlık Sigortası

Aracın Piyasa Değeri

Aracın Çalınması, Gasp Edilmesi

0

80%

Ruhsat ve Anahtar teslim edilmeli

Cam, Lastik ve Far Sigortası

Cam, Lastik ve Far Hasarı

Muafiyet

0%

 

Doğal Sigortalar

Sıfır Araç

Araç Kendiliğinden Yandığı Durumda

0

100%

 

Sigorta Şirketlerinin Ödemeyi Reddetme Durumları:


a. Kiralayan bireyin kaza anında alkollü olduğu ve/veya uyuşturucu etkisi altında bulunduğu tespit edildiği durumlarda,

b. Trafik kaza zaptının düzenlenmediği, alkol raporunun alınmadığı durumlarda,

c. Trafik kaza tutanağı, alkol raporu, kazaya karışan araçlara ait ruhsat fotokopileri, trafik sigorta poliçe fotokopileri, sürücü belgelerinin fotokopileri, görgü tespit tutanağı ile KİRALAYAN ’ın talep edeceği beyan ve sair belgelerin tam ve eksiksiz olarak kaza tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde KİRALAYAN ’a ibraz edilememesi durumunda,

d. Trafik yasalarına ve/veya 4.4. maddesinde sayılan hususlara aykırı vasıta kullanılması halinde, kasıtlı kazalarda,

e. KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,

f. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası ve/veya kasko poliçeleri genel şartları gereğince hasar ve zarar bedellerinin her ne sebeple olursa olsun ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde. KİRACI ’nın bahse konu güvencelerden yararlanılabilmesi için (c) bendinde belirtilen belgeleri eksiksiz olarak KİRALAYAN ‘a ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi halde bu güvencelerden yararlanılamayacağı gibi KİRALAYAN işbu belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibrazı tarihine kadarki döneme ilişkin işleyecek kira bedellerini de ayrıca talep ve tahsil etmeye yetkilidir. Beyan ile güvence kapsamından yararlanılamaz. Ancak Kiracının hızlı hasar (Mini Hasar) güvencesi alması durumunda, hasar nedeniyle araçta oluşacak zararlar, limitleri Ek-1’de belirtilecek limitlerle sınırlı olmak üzere, hasar/olay tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan kasko/sigorta şartları kapsamında olması durumunda beyan ile karşılanabilecektir.

  

Yakıt politikası

    Araçlar full depo yakıt ile teslim edildiğinde aynı miktar yakıtla teslim alınır. Fakat araç teslim alındığında araçta yakıt eksikliği tespit edilir ise, eksik kısmı güncel yakıt fiyatına göre talep edilecek ve 30 Türk Lirası servis ücreti talep edilecektir. Full depo teslim edilmeyen araçlar için teslim edilen yakıt miktarı kadar iade esnasında yakıt talep edilecektir. Teslim edilen yakıt miktarından az olan yakıt durumunda eksik olan kısım güncel yakıt fiyatına göre alınacaktır ve servis ücreti alınmayacaktır. Yakıtın fazla olması durumunda ise nakit iade yapılmamaktadır. Bunun yerine hediye çeki verilecektir.

© 2024 gtr365.com
asres@hs01.kep.tr
whatsapp