Bilgilendirme Metini ?

loading

KUR HESAPLA


Ekte bir örneği bulunan Araç Kiralama Sözleşmesi'nin imzalanması suretiyle şirketimizden yapılacak araç kiralamaları, aracı KİRALAYAN, KİRACI bakımından borçlandırıcı işlemlerdir. Sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkındaki Mevzuat Hükümlerine tabi değildir. Sözleşme menfaatlerinize aykırı olabilecek ve tarafınıza yükümlülükler getiren bölümler içermekte olup, Türk Borçlar Kanunu' nun Genel İşlem Şartlarına ilişkin hükümleri dikkate alınmak suretiyle, sözleşme hakkında bilgi sahibi olmanız, menfaatlerinize aykırı olabilecek ve tarafınıza yükümlülükler getiren hükümleri öğrenmeniz ve anlamanız gerekmektedir. Sözleşme ile ilgili hukuki destek alabilirsiniz. Sözleşmede yer alan ve aleyhinize olabilecek bazı hükümler aşağıda özetlenmiştir. Lütfen iş bu ön bilgilendirme formu ile yetinmeyerek sözleşmeyi dikkatlice inceleyiniz.

 

- Sözleşmede kiralayacağınız aracın bilgileri, kiralama süresi, kiralama bedeli, iade tarihi gibi bilgiler yer almakta olup bu bilgilerin isteklerinize uygun olduğundan emin olunuz.


- Sözleşmede kiralama esnasında ayrıca bedelini ödeyerek satın alabileceğiniz güvence teminatları hakkında ayrıntılı olarak açıklama yapılmıştır. Satın aldığınız teminatların neleri içerdiğinden ve bunun isteğinize uygun olduğundan emin olunuz.
 

- Kiralama sırasında bildireceğiniz kredi kartınızdan depozito, kiralama bedeli veya diğer yükümlülükleriniz nedeni ile mail order yoluyla para çekilmesine muvafakat ettiğiniz sözleşmede yer almaktadır.


- Sözleşmede, kiraladığınız aracı Karayolları Trafik Kanunu'na ve sair kanun ve mevzuata uygun kullanmanız gerektiği, kiralama süresi boyunca işleten sıfatının tarafınıza ait olacağı, meydana gelebilecek hasar ve zararlar ile, 3. kişilere veya mallarına verilebilecek hasar veya zararlardan bizzat sorumlu olduğunuza dair hükümler içermekte olup aleyhinize sonuçlar doğurabilecektir.


- Aracı kira süresi sonunda iade etmemeniz emniyeti suistimal suçunu oluşturacaktır.


- Sözleşmede, KİRALAYAN' ın herhangi bir nedenle 3. kişilere bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde tarafınıza rücu edebileceği düzenlenmiş olup aleyhinizedir.


- Tarafınızdan kaynaklanan herhangi bir nedenden dolayı KİRALAYAN' ın araç/ araçları trafikten men veya müsadere edilir veya kayıtlar üzerinde ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulursa derhal iadesini veya şerhlerin kaldırılmasını sağlama yükümlülüğü tarafınıza aittir. Bu halde kiralayanın hakları sözleşmede düzenlenmiş olup aleyhinize hükümler içerebilir.


- Aracın teslim alınması, iadesi sırasında yapılacak işlemler, araç nezdinde bulunduğu sürece ve teslimden sonra uymanız gereken kurallar sözleşmede düzenlenmiş olup aleyhinize hükümler içerebilir.


- Araç nezdinizde bulunduğu sürece köprü, tünel, otoyol geçişleri, trafik cezaları vs. tüm ücret, ceza vs. 'den tarafınız sorumlu olup, KİRALAYAN' ın herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde tarafınıza rücu koşulları ve cezai şart sözleşmede düzenlenmiş olup aleyhinize olabilir.


- Aracın teslim edilen ve teslim alınan akaryakıt seviyeleriyle ilgili bilgiler tutanaklarda yer almakta olup eksik depo ile teslim edilmesi halinde kiralayanın hakları sözleşmede yer almaktadır.


- Kiralama ile ilgili faturalandırmanın tarafınızın beyanı ile farklı bir kişi/tüzel kişi adına yapılması halinde dahi KİRACI olarak sorumluluğunuzun devam ettiğini ve faturanın adınıza olmadığı itirazında bulunamayacağınıza dair hüküm sözleşmede yer almakta olup aleyhinize olabilir.


- Kiralanan aracın arızalanması, kullanıcı hatası, bir kazaya karışması, çalınması, emniyeti suistimal halinde yapılması gereken işlemler, kurallar ve yükümlülükleriniz sözleşmede ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Sözleşmenin bu hükümleri aleyhinize olabilir. Dikkatlice incelemenizi tavsiye ederiz.


- Kira bedeli, masraf, yan gider, cezai şart vb. herhangi bir ödemede gecikme halinde toplam borca aylık %5 faiz işletileceği sözleşmede yer almaktadır.


- Aracın iadesinde 3 saate kadar olan gecikmelerde günlük kiranın 1/3, 3 saati aşan gecikmelerde günlük kira bedeli alınacaktır.

- Araç kullanım kilometre limitleri ekonomik ve üst grup araçlarda 10 güne kadar günlük 400 km 10 gün üzeri kiralamalarda 4.000 km, Premium grup araçlarda 10 güne kadar günlük 300 km 10 gün üzeri kiralamalarda  3.000 km ile sınırlandırılmıştır.
- Kilometre sınırının dolması ile aracın Kiralayana teslimi arasında geçecek sürede sınırı aşan her km için km başına  araç segmentine göre ;

Ekonomik Grup Her 100km için: 55 TL+KDV

Orta Grup Her 100km için: 75 TL + KDV

Üst Grup Her 100km için: 95TL+KDV

Premium Grup Km Aşım Her 100Km için: 75TL+KDV  Kiralayan tarafından Kiracıya ayrıca fatura edilecek ve kredi kartından yapılan blokaj bedelinden tahsil edilecektir.


- KİRALAYA’ nın ödemek zorunda kaldığı trafik cezalarında KİRACI’ dan 20 TL hizmet bedeli alınacaktır.


- Araç Kiracıya teslim edilmeden önce Kiracının finansal analizleri (findeks v.b), Kiraya Veren tarafından sorgulanacaktır. Kiracı tarafından bu sorgulamaya müsaade edilmemesi ve/veya Kiracının finansal analiz sonucu Replease  araç kiralama şartlarını karşılamadığı taktirde Kiracı tarafından rezervasyon yapılmış olsa dahi Kiraya Veren Kiracıya araç teslimi ve kiralama işlemini yapılmayacaktır. Kiracı bu durum nedeniyle hiçbir hak talepte bulunamayacağını ve Kiraya Vereni araç teslimine zorlayamayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.


Sözleşme örneği, taraflarca kira tarihinde incelenmiş, karşılıklı görüşülerek değerlendirilmiş ve varılan mutabakat gereğince işbu iki suret olan Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu düzenlenmiştir.

Online rezervasyon müşterilerimizin iş bu ön bilgilendirme formu başta olmak üzere sözleşmelerin tamamını inceleyip okuduğu ve tüm koşulları kabul ettiği peşinen kabul edilecektir.

© 2024 gtr365.com
asres@hs01.kep.tr
whatsapp